На 26.06.2013 г. Комисията по културата и медиите (ККМ) на заседание разглежда Правила за избор, внесени от Антон Кутев на 25.03.2013 г.