Наблюдение и анализ на избора на регулаторни и контролни органи от Народното събрание (2013 – 2023 г.) През 2013 г. екипът на Български институт за... read more

ИЗ КОРИДОРИТЕ НА ВЛАСТТА. Как се назначават ръководители на териториални структури в страната Да се пише за публичните назначения е рисков... read more