Избор на председател, заместник-председатели и членове на ЦИК

Хронограма на избора

ДлъжностДата на решение на НС за стартиране на процедура и дата на изборСрок за номинацияДата на обнародванеДата на влизане в сила Нормативно основаниеКандидатиИзбранПредложен от
Централна избирателна комисияСтартиране на процедура: 06.03.2014 г.

Избор: 20.03.2014 г.
За номинации от гражданско организации: 11.03.2014г.

За номинации от политически партии: 13.02.2014 г.
06.03.2014 г.20.03.2014 г./ ДВ бр. 26/21.03.2014 г.Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България, чл. 46, ал. 4 и § 12 от преходните и заключителните разпоредби и във връзка с чл. 46, ал. 8, чл. 47, ал. 2 и § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби от Изборния кодекс1.Ивилина Вергинова Алексиева ;
Източник: vesti.bg

Източник: vesti.bg


1.2. Мария Веселинова Мусорлиева;
Източник: press.bg

Източник: press.bg


1.3. Севинч Османова Солакова.
1.Ивилина Вергинова Алексиева – за председател на Централната избирателна комисия;
1.2. Мария Веселинова Мусорлиева – за заместник-председател на Централната избирателна комисия;
1.3. Севинч Османова Солакова – за секретар на Централната избирателна комисия.
1. Институт за модерна политика
2. ГЕРБ
3. . ДПС

Гласуване

 

http://youtu.be/jVcjgooCFZQ

 

http://youtu.be/ExtrodLOV3o

http://youtu.be/IegfiG3vdCs

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!