Публичното представяне на Пролет Вълкова Велкова е изготвено в качеството ѝ на кандидат за член на Съвета за електронни медии.

То бе изпратено на г-жа Велкова за преглед и коментар на 18.04.2022 г. Към 20.04.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното ѝпредставяне.

Номинирана от:

ПГ на Демократична България


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Пролет Вълкова Велкова
 2. Дата и място на раждане: 31 октомври 1953 г., София
 3. Семейно положение: НЯМА ДАННИ
 4. Владеене на езици: НЯМА ДАННИ

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

 1. Образование:
1971 – 1975 г. Висше образование по педагогика с втора специалност „Български език и литература“, СУ „Св. Климент Охридски“

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Професионална квалификация:
1997 г. Двуседмична специализация по медиен мениджмънт в учебния център на Дойче Веле, Кьолн

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
От 2007 г. до момента Продуцент и водещ на коментарно-публицистично предаване „Кой говори“ в Дарик радио
 1. Трудов журналистически стаж:
1993 – 2007 г. Продуцент и водещ на сутрешния блок на Дарик радио „Дарик кафе“
1983 – 1993 г. Репортер и водещ в предаването „Добър ден“ на програма „Христо Ботев“ на БНР
1981 – 1983 г. Репортер в Младежка редакция на БНР
 1. Заемани административни длъжности:
1996 – 1998 г. Главен редактор на Дарик радио
 1. Обществена дейност:
От 2013 г. до момента Изпълнителен директор на Фондация „Дарик“
2006 – 2008 г. Член на Комисията по журналистическа етика
2002 г. Омбудсман на Фондация „Отворено общество“
1998 – 2002 г. Учредител и председател на УС на Фондация „Център за развитие на медиите“
1997 – 2001 г. Член на УС на Фондация „Отворено общество“
 1. Журналистически награди:
2016 г. Награда „Героите“ на най-голямата българска платформа за доброволчество „Time Heroes“
2012 г. Награда „Златна ябълка“ на Националната мрежа на децата за принос към благосъстоянието на децата
2010 г. Награда на Българския лекарски съюз за обективно отразяване на проблемите на здравеопазването
2009 г. Голямата награда на медийния фестивал „Медиамикс“ в Албена за политическо токшоу
2003 г. „Глас на годината“

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Служба Служба по вписванията – Несебър, старт на информационна система от 2002 г.
Дата 16.03.2012
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ПРОЛЕТ ВЪЛКОВА ВЕЛКОВА
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 21000.000 кв. м., обл. БУРГАС, общ. НЕСЕБЪР,  с. Тънково
Пореден № по справката 2
Дата от входящ рег 12.12.2012
Служба Служба по вписванията – Поморие, старт на информационна система от 1999 г.
Дата 12.12.2012
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ПРОЛЕТ ВЪЛКОВА ВЕЛКОВА
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 7.974 дка, обл. БУРГАС, общ. ПОМОРИЕ, с. Габерово
Пореден № по справката 3
Дата от входящ рег 14.06.2016
Служба Служба по вписванията – София, старт на информационна система от 1998 г.
Дата 14.06.2016
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и  гледане (н.а.)
Страни Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Приобретател(Частна собственост) – ПРОЛЕТ ВЪЛКОВА ВЕЛКОВА
Титуляр на правото(Право на ползване) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 844.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с. Бистрица
Страни Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Приобретател(Частна собственост) – ПРОЛЕТ ВЪЛКОВА ВЕЛКОВА
Титуляр на правото(Право на ползване) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 71.820 кв. м., апартамент с мазе и таван, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 4
Дата от входящ рег 15.04.2016
Служба Служба по вписванията – София, старт на информационна система от 1998 г.
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Констативен н.а. по обстоятелствена проверка
Страни Собственик(Частна собственост) – ПРОЛЕТ ВЪЛКОВА ВЕЛКОВА
Собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 844.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА,  с. Бистрица

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 14.04.2022 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Справка от 06.12.2016 г. – неустановена принадлежност

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, дата
Пролет Велкова и Мартин Карбовски – номинирани за членове на СЕМ БТВ, 13.04.2022 г.
Кои са номинираните за членове на медийния регулатор Дневник, 14 април 2022 г.
Трима са номинираните за нови членове на СЕМ БНР, 14.04.2022 г.
Финално: Управляващите с 2 кандидатури за двете места в СЕМ Медиапул, 14 април 2022 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Пролет Вълкова Велкова по имейл на 18.04.2022 г. Към 20.04.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното ѝпредставяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 5 / 5. Брой гласове: 1

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!