Публичното представяне на Десислава Вълчева Атанасова е изготвено в качеството ѝ на кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България.

То бе изпратено на г-жа Атанасова за преглед и коментар на 16.01.2024 г. Към 17.01.2024 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното ѝ представяне.

Номинирана от:

Бойко Методиев Борисов; Делян Славчев Пеевски; Кирил Петков Петков; Христо Любомиров Иванов; Атанас Петров Атанасов; Екатерина Спасова Гечева-Захариева; Радомир Петров Чолаков

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

   1. Име: Десислава Вълчева Атанасова
   2. Дата и място на раждане: 08.10.1978 г., Дулово
   3. Семейно положение: Разведена
   4. Владеене на чужди езици: Английски и руски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила), и медийни публикации, вж. например Капитал

 1. Образование:
2009 – 2011 г. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, ОКС „Магистър“, основни предмети – Европейска интеграция
2007 – 2009 г. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, ОКС „Магистър“, основни предмети – Политология и дипломация
1996 – 2001 г. УНСС, специалност „Право“, ОКС „Магистър“
1991 – 1996 г. ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Силистра

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
от 12.04.2023 г. Народен представител в 49-ото НС на Република България

Председател на ПГ

Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Член на Комисията по правни въпроси

Член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по ЗЕС

Член на парламентарната делегация в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Източник:  Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Кариерно развитие:
14.07.2009 – 02.02.2023 г. Народен представител в 41-вото,42-рото, 43-тото, 44-тото, 45-ото, 46-ото, 47-ото и 48-ото НС на Република България
Председател на ПГ 45-ото, 46-ото, 47-ото и 48-ото НС на Република България;

Член на Комисията по здравеопазване в 41-вото и 42-рото НС, като в периода 2010 – 2012 г. е председател на КЗ;

Член на Комисията по правни въпроси в 41-вото и 42-рото НС и зам.-председател на Комисията в 43-тото и 44-тото НС;

Член на Комисията по външна политика в 43-тото и 44-тото НС;

Председател на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009-2014 г. в 43-тото НС;

Председател на Временната комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България в 44-тото НС;

Член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по ЗЕС в 46-ото НС и председател на Комисията в 47-ото и 48-ото НС;

Ръководител на парламентарната делегация в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в 43-тото, 44-тото, 46-ото, 47-ото НС и зам.-ръководител в 48-ото НС.

2012 – 2013 г. Министър на здравеопазването
от 2011 г. до настоящия момент Адвокат – Русенска адвокатска колегия

 

2007 – 2009 г. Общински съветник, Общински съвет – Русе

 

Председател на Комисията по законност, обществен ред и сигурност;

Член на комисия по териториално и селищно устройство

2007 – 2009 г. Юрисконсулт – МБАЛ – Русе ЕООД
2005 – 2007 г. Юрисконсулт – ОДПЗС – Русе ЕООД
07 – 10.2002 г. Съдебен кандидат, Окръжен съд – Русе

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила, архив на 43-тото НС и архив на 44-тото НС.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 18.09.2020
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Придобиване чрез публичен търг/постановление за възлагане (ГПК)
Страни
Длъжник – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1269.000 кв. м., УПИ I-9, заедно с построената в имота двуетажна масивна вилна сграда с РЗП 145 кв.м., общ. ЕТРОПОЛЕ, с. Рибарица
Пореден № по справката 2
Дата 31.03.2016
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Замяна с нотариален акт
Страни Прехвърлител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Приобретател(Частна собственост) – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 20.000 кв. м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, гр. София
Страни Прехвърлител – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
Приобретател(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 12.250 кв. м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, гр. София

 

Пореден № по справката 3
Дата 23.10.2014
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт Съдебно-разделителен протокол
Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ;

Съделители – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Изключителен собственик(Частна собственост) – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 350.000 кв. м., гр. София
Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ;

Съделители – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Изключителен собственик(Частна собственост) – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 31.120 кв. м., ЕДНОЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДА / КЪМ ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/, гр. София
Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ;

Съделители – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Изключителен собственик(Частна собственост) – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 132.000 кв. м., АПАРТАМЕНТ В ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ, ЗАЕМАЩ ЕТАЖ ОТ СГРАДА; ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, гр. София
Пореден № по справката 4
Дата 24.10.2012
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Купувач(Частна собственост) – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 132.000 кв. м., АПАРТАМЕНТ, ЗАЕМАЩ ЕТАЖ ОТ СГРАДА; ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, гр. София
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:1/4 ОБЩО – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Купувач(Частна собственост), идеални части:1/4 ОБЩО – ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 350.000 кв. м., гр. София

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 15.01.2024 г.

 

2. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Десислава Атанасова и бивш върховен съдия са фаворити за Конституционния съд 08.01.2024 г., Mediapool.bg
Проф. Янаки Стоилов за критериите за избор и необходимата експертиза на номинираните за конституционен съдия 12.01.2024 г., Лице в лице, БТВ
Отзиви на юристи от седмицата: Ако Десислава Атанасова бъде избрана за член на КС – ще бъде обида за съда 13.01.2024 г., Defakto.bg
Десислава Атанасова е недопустим избор за конституционен съдия 15.01.2024 г., Дневник
Има ли проблем с номинацията на Десислава Атанасова за конституционен съдия?

Членовете трябва да имат поне 15 години юридически стаж и високи професионални и нравствени качества, заяви доц. Наталия Киселова

15.01.2024 г., „България сутрин“, Bgonair
КС прилага висшето политическо право, така че изборът на Десислава Атанасова е правилен 11.01.2024 г., Борислав Цеков, 24 часа (от Фейсбук)
Борисов изпраща Десислава Атанасова в КС, по-добра била от Янаки Стоилов 11.01.2024 г., Mediapool.bg
Десислава Атанасова, Борислав Белазелков и Цвета Рангелова са кандидатите за конституционни съдии 11.01.2024 г., Lex.bg
Десислава Атанасова за конституционен съдия или как се маргинализира институция 15.01.2024 г., Капитал
Може ли Радев да бламира Атанасова за КС? Да. Но защо му е да го прави?

Четири причини да няма римейк на случая „Марковска“

15.01.2024 г., Клуб “Z”
Правото е първата ми голяма мечта, каза Десислава Атанасова след номинирането ѝ за съдия в Конституционния съд 11.01.2024 г., БТА
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Десислава Атанасова по имейл на 16.01.2024 г. Към 17.01.2024 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното ѝ представяне.

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!