Публичното представяне на Бисер Христов Петков е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Националния осигурителен институт

Представянето бе изпратено на г-н Петков за преглед и коментар на 25.07.2016 г. На 27.07.2016 г. Бисер Петков даде своето съгласие за публикуване на публичното му представяне.

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Бисер Христов Петков

 

 1. Дата и място на раждане: Роден на 06.09.1963 г. в гр. Монтана.

Източник: http://www.comdos.bg/

 

 1. Семейно положение:

Семеен, с две деца.

Източник: Интернет страница на Националния осигурителен институт.

 

 1. Владеене на чужди езици:

Владее английски език на ниво С1 и руски език на ниво В1/В2. Ползва немски език.

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила; Интернет страница на Националния осигурителен институт.

 

 1. Образование:

2006-2010 – Доктор по икономика, Университет за национално и световно стопанство (УНСС) София, тема на дисертацията: „Фючърсната търговия – фактор за развитие на борсовите пазари у нас”

01-06.1996 – Специализация по публични финанси, Лестърски университет, Лестър, Великобритания

1983-1987 – Магистър по икономика, Висш икономически институт „Карл Маркс” София, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия”

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

 1. Продължаващо обучение:

2003 – Договорни спестявания, Институт на Световната банка, Вашингтон, САЩ

2002 – Пенсионни системи и капиталови пазари, Варшава, Полша

1990 – Икономика на предприятието, Виенски университет

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Управител на Националния осигурителен институт

 

 1. Кариерно развитие:

от 08/09/2011 до момента – управител на Националния осигурителен институт

от март/2003 до май/2009 – заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор

от януари/2002 до март/2003 – председател на Държавна агенция за осигурителен надзор

от септември/1996 до януари/2000 – изпълнителен директор на Холдинг „Кооп Юг” АД

от юли/1988 до момента – асистент/старши асистент/главен асистент/доцент (по съвместителство) в УНСС

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
 1. Данни за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото

Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.

 1. Данни от декларации по ЗПИЛЗВДДД

В раздела са предоставени линкове към декларациите на кандидата по ЗПИЛЗВДДД, като управител на Националния осигурителен институт: към датата на встъпване в длъжност, за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 г. и като заместник председател на Комисията за финансов надзор за: 2006, 2007, 2008, 2009 г.

 

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

3.1. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 22.07.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ДАРЕНИЕ НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2001 
Условие ЗА ДАРЕНИТЕ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ВИЖ АКТА
Страни ДАРИТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 040287647 ЮНИОН ТРЕЙД
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – БИСЕР ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
Имот Поземлен имот, площ по док. – 822.000 кв.м., Описание: ДВОРНО МЯСТО; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Пореден № по справката 2
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ДАРЕНИЕ НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2001 
Условие ЗА ИД.Ч. ВИЖ АКТА!!!!!!!
Страни ДАРИТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 040287647 ЮНИОН ТРЕЙД
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – БИСЕР ХРИСТОВ ПЕТКОВ
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
ДАРЕН – физическо лице
Имот Поземлен имот, площ по док. – 1110.000 кв.м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО
Пореден № по справката 3
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 1999 
Условие ИМОТИТЕ СА В ЖИЛИЩНА ГРУПА ДЕТЕЛИНА
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 040287647 ЮНИОН ТРЕЙД
КУПУВАЧ – БИСЕР ХРИСТОВ ПЕТКОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 97.580 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 040287647 ЮНИОН ТРЕЙД
КУПУВАЧ – БИСЕР ХРИСТОВ ПЕТКОВ
Имот Поземлен имот, площ по док. – 21.510 кв.м., гр.София, Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

 

 1. Участие в НПО и други организации:

Няма данни.

Източник:

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Бисер Петков са извършени три проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 27.11.2013, 27.05.2014 и 24.02.2015 г. Заключенията на трите проверки са „неустановена принадлежност”.

Източник: http://www.comdos.bg/

 

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

В декларация по чл. 12, т. 2 във вр. с чл. 14 ЗПУКИ от 07.10.2011 г. Бисер Петков е декларирал участие в следните търговски дуржества: „Българска холдингова компания” – 25 броя акции, Индустриален холдинг „България” АД – 25 броя акции, „Химко” АД – 5 броя акции, „Троя Фарм” АД – 2 броя акции (всички от които придобити от масовата приватизация).

В същата декларация е посочено свързано лице – Таня Петкова – съпруга, на длъжност „финансов ревизор” в Столично управление „Социално осигуряване”. Обстоятелството е отпаднало и е декларирано с декларация по чл. 12, т. 3 ЗПУКИ от 06.07.2012 г.

Източник: Регистър по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на страницата на Народното събрание.

ДРУГИ

 1. Допълнителна информация

Член на бюрото на Международната асоциация по социално осигуряване от м. ноември 2013 г.

Доцент и ръководител на катедра „Икономика на търговията” във факултет „Икономика на инфраструктурата” в УНСС от 2012 г.

Член на УС на НАП от 2011 г.

 

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Бисер Петков за преглед и коментар на  25.07.2016 г. На 27.07.2016 г. г-н Петков върна своите коментари по публичното си представяне и даде съгласие за публикуването му.

 

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Бисер Петков: НОИ доплаща пенсиите на над 400 000 души ТрудМишел Гутсузян14 декември 2015 г.
Пазарлъците за управител на НОИ текат от лятото на миналата година 24 часа10 март 2014 г.
Шефът на НОИ Бисер Петков: Очаквам наплив от кандидати за пенсия ТрудМишел Гутсузян5 февруари 2014 г.
Бисер Петков: Увеличаването на възрастта и стажа за пенсия ще намалят драстично дефицита на НОИ след 2018 г. Дневник/ КариериМилен Енчев13 февруари 2012 г.
НОИ най-после си намери управителСлед няколкомесечни спорове в ГЕРБ вицепремиерът Симеон Дянков успя да наложи Бисер Петков за най-високия пост в осигурителния институт КапиталЕкатерина Попова8 септември 2011 г.
Бисер Петков ще “отваря“ НОИ за фирмите и осигуряваните37 депутати от ГЕРБ знаково се разграничиха от кандидата на Дянков mediapool.bg8 септември 2011 г.
ГЕРБ реши да подкрепи Бисер Петков за шеф на НОИ mediapool.bg7 септември 2011 г.
КНСБ застава зад Бисер Петков за шеф на НОИ и критикува отложения избор mediapool.bg29 юли 2011 г.
Две лобита в ГЕРБ в битка за шефския пост в НОИНоминираната от депутатите за поста Светлана Ангелова оттегли кандидатурата си КапиталЕкатерина Попова13 юли 2011 г.

 

4. Номиниран от:

Цвета КараянчеваСветлана НайденоваМенда Стоянова

Красимира Ковачка

Диана Йорданова

Димитър Байрактаров

Борислав Великов

Найден Зеленогорски

Димитър Танев

Михо Михов

Кирил Цочев

Руслан Тошев

Клавдия Григорова-Ганчева

Венка Стоянова

Ралица Ангелова

Галя Захариева

 

В Парламента:

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [...]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [...]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [...]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [...]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [...]

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [...]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [...]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [...]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [...]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [...]

Последвайте ни