Публичното представяне на Андрей Атанасов Гюров е изготвено в качеството му на кандидат за управител на Българската народна банка.

То бе изпратено на г-н Гюров за преглед и коментар на 25.03.2022 г. Към 30.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номиниран от:

Никола Георгиев Минчев; Петър Николаев Куленски; Калоян Тонев Икономов; Юлия Борисова Иванова; Богомил Иванов Петков; Настимир Ананиев Ананиев; Инна Владимирова Иванова; Димитър Михайлов Ташев; Снежана Великова Апостолова; Александър Димитров Дунчев; Борислав Антониев Антонов; Пламен Петров Шалъфов; Татяна Славова Султанова-Сивева; Атанас Димитров Михнев; Михал Григоров Камбарев; Венеция Огнянова Нецова-Ангова; Деница Димитрова Симеонова; Искрен Николаев Митев; Александър Николаев Ракшиев; Виктор Гасан Насър; Илин Павлинов Димитров; Марин Шишев Шишев; Милко Асенов Пенев; Васил Стефанов Стефанов; Димитър Данаилов Недялков; Галина Събева Георгиева; Лозко Стефанов Лозев; Георги Николаев Стамов; Екатерина Кирилова Димитрушева (ПГ на Продължаваме промяната)


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Андрей Атанасов Гюров
 2. Дата и място на раждане: 31.12.1975 г., Гоце Делчев
 3. Семейно положение: Женен с две деца
 4. Владеене на езици: Владее отлично английски и немски език

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила), и Сайт на Продължаваме промяната

 1. Научни степени:
10.2002 – 11.2005 г. ОНС „доктор“. Професионално направление: 3.8. Икономика. Дата на защита: 11.11.2005. Виенски университет, Австрия.

Тема на дисертационния труд: Въвеждане на Базел II и свързани с това решения на средноголеми банки в конкурентна среда

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД, Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Образование:
10.2000 – 09.2002 г. Следдипломна квалификация „Количествени методи за финансов анализ“, Висш институт за научни изследвания (IHS), Виена, Австрия
09.1994 – 05.1999 г. Бакалавър по икономика, Университет „Труман“, Мисури, САЩ (първите две години – в СУ „Св. Климент Охридски“)

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

 1. Академични длъжности:
2010 г. Главен асистент – Американски университет в България. Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Източник: Регистър за академични длъжности и дисертации, НАЦИД

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
От 12.2021 г. до момента Народен представител в 47-ото НС, председател на ПГ „Продължаваме промяната“, член на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по политиките за българите извън страната

Източник: Народно събрание на Република България

 1. Кариерно развитие:
01.2015 – 11.2021 г. Главен асистент, Факултет по бизнес администрация, Американски университет в България, Благоевград
01.2010 – 12.2015 г. Главен асистент / декан (2014), Факултет по икономика, Американски университет в България, Благоевград
01.2016 – 11.2022 г. Член на Борда / директор лятно училище по икономика, Балкански – Паница институт за научни издирвания (BPIAS)
06.2016 – 06.2021 г. Преподавател, FH Wine University of Applied Sciences, Виена, Австрия
09.2017 – 02.2020 г. Преподавател, магистърска програма по финанси, банково дело и недвижими имоти, SDA Bocconi School of Management, АУБ, София
06.2015 – 09.2015 г. Организира и провежда специализирано обучение, Уникредит Булбанк, София
08.2014 – 11.2014 г. Осигурява методологическа подкрепа и разработване на рейтингов модел за МСП, BAWAG P.S.K. AG, Виена, Австрия
09.2010 – 02.2011 г. Разработване на рейтингов модел за МСП и подготовка за сертификация от Австрийската национална банка, Райфайзен Банк, Виена, Австрия
09.2007 – 01.2008 г. Преподавател, Виенски университет, Австрия
01.2002 – 12.2007 г. Директор на отдел „Контрол на кредитния риск“; старши експерт по анализ и методология на риска, Volksbank Group, Виена, Австрия
01.2004 – 12.2007 г. Организира и води обучения, Volksbank Academy, Виена, Австрия
04.2005 – 04.2007 г. Гостуващ лектор, Center for Central European Financial Markets, Виена, Австрия
09.1999 – 08.2000 г. Кредитен анализатор, Harris Bank, Чикаго, САЩ
Списък с публикации

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

 1. Данни от Агенцията по вписванията
Пореден № по справката 1
Дата 01.11.2021
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 102.510 кв. м., ведно с мазе с площ от 11,08 кв.м, мазе площ от 6,09 кв.м, таван с площ от 17,12 кв.м, обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград
Пореден № по справката 2
Дата 08.12.2017
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни Продавач – АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части: ОБЩО 5,18% – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост), идеални части: ОБЩО 5,18% – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 550.000 кв. м., обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. Столична, гр. София
Страни Продавач – АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ
Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 127.510 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ /ТЕРАСОВИДЕН ЕТ./; Мазе; Тип на имота: Градски;  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. Столична, гр. София
Пореден № по справката 3
Дата 11.06.2004
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба право на строеж с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 84.220 кв.м., Описание: ЖИЛИЩЕ, Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 4
Дата 07.11.2003
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ – АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 16.550 кв.м., Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
Пореден № по справката 5
Дата 07.11.2003
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
Страни ПРОДАВАЧ – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ
Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 127.510 кв. м., Описание: АПАРТАМЕНТ /ТЕРАСОВИДЕН ЕТ./; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София

Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 24.03.2022 г.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Не подлежи на проверка съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Ива Митева: Кандидатурата за шеф на БНБ няма да разцепи коалицията Нова ТВ, 30 март 2022 г.
Кандидатурите на Гюров и Каримански за БНБ са публикувани на сайта на НС БНР, 24 март 2022 г.
Официално: ПП вкарва конкурент на Каримански за шефския пост в БНБ

Надпреварата извади наяве напрежението в коалицията

Медиапул, 23 март 2022 г.
Коалиционна битка за шеф на БНБ – Андрей Гюров срещу Любомир Каримански

Напрежение в коалицията няма, задкулисни договорки няма, заяви Станислав Балабанов от ИТН

България On Air, 23 март 2022 г.
М. Димитров: Позициите за еврозоната на кандидатите за гуверньор са важни

Приемането на еврото като национална валута ще допринесе за по-голяма макроикономическа стабилност, казва депутатът

Инвеститор, 24 март 2022 г.
Георги Кадиев: Двете кандидатури за шеф на БНБ крият риск от падане на правителството

Не може опозицията да ти избира управителя на Централната банка

БНР, 24 март 2022 г.
Окончателно: коалицията издига двама кандидати за БНБ, изборът зависи от опозицията Дневник, 23 март 2022 г.
Андрей Гюров засега разчита само на БСП и „Демократична България“, за да управлява БНБ Дневник, 23 март 2022 г.
Гечев: Кандидатурите за шеф на БНБ не разрушават коалицията, изборът зависи от опозицията BGONAIR.bg,  24 март 2022 г.
Андрей Гюров с първи думи след номинацията за БНБ Стандарт, 23 март 2022 г.
Битката за БНБ – какви са залозите и защо гуверньорът е важен mediapool.bg, 17 март 2022 г.
След първите 100 дни: Властта навлиза в турбуленция

Първият най-голям тест за управляващото мнозинство ще е изборът на управител на БНБ

Капитал, 24 март 2022 г.
Табутов за избора на шеф на БНБ: БСП и ДБ подкрепят Андрей Гюров Нова ТВ, 24 март 2022 г.
„Продължаваме промяната“ издига Андрей Гюров за управител на БНБ (допълнена) Капитал, 22 март 2022 г.
Ангова, ПП: Част от коалицията ще подкрепи Андрей Гюров за гуверньор на БНБ 24 часа, 24 март 2022 г.
Изборът на управител на БНБ ще стане в нова процедура

Управляващото мнозинство все още не e готово с кандидата си за поста

Капитал, 8 март 2022 г.
Андрей Гюров: В бюджета има достатъчно буфери, които да поемат негативни последици от кризата в Украйна 24 часа, 24 февруари 2022 г.
Андрей Гюров: Работим по мерки, мораториумът може да падне по-рано Нова ТВ, 4 януари 2022 г.

2. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Андрей Атанасов Гюров по имейл на 25.03.2022 г. Към 30.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!