Публичното представяне на Мартин Михайлов Заимов е изготвено в качеството му на кандидат за член на Фискалния съвет.

То бе изпратено на г-н Заимов за преглед и коментар на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Номиниран от:

Христо Иванов (Демократична България)

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Мартин Михайлов Заимов
 2. Дата и място на раждане: 16.04.1962 г., Швейцария

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима члена на Фискалния съвет, представяне, публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (по-долу само Процедурните правила)

 1. Семейно положение: във фактическо съжителство; има дъщеря, двама синове и още двама доведени синове

Източник: Сайт на Мартин Заимов

 1. Владеене на езици: Английски и френски език
 2. Образование:
1989 г. MSc Econ от Лондонското икономическо училище
1988 г. Колежа Бъркбек, Лондон
1985 г. Технически университет, гр. София, придобита квалификация Електронен инженер

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:

От 2021 г. до момента            член на УС на Wind of Change АД

2.  Кариерно развитие:

2011 – 2021 г. Председател на борда и изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие“ АД
2009 – 2018 г. Председател на Надзорния съвет на Сосиете Женерал Експресбанк АД
2014 – 2016 г. Председател на Надзорния съвет на банка „Република“ в Грузия, дъщерна на групата „Сосиете Женерал“
2007 – 2011 г. Заместник-председател на Столичния общински съвет
2007 – 2009 г. Изпълнителен директор на Сосиете Женерал Експресбанк АД
2003 – 2004 г. Изпълнителен директор на Българска пощенска банка АД;
1997 – 2003 г. Подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Емисионно“

Източник: Автобиография, публикувана на страницата на Народното събрание, съгласно Процедурните правила, и допълнения, направени от Мартин Заимов

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

  1. Данни от Агенцията по вписванията
  Пореден № по справката 1
  Дата 02.10.2008
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни Продавач – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Купувач(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 6933.000 кв. м., местност – ДОБРОВИЦА, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОТ 7012 КВ М; ОТ КАДАСТЪР – 6933 КВ.М., обл. БУРГАС, общ. СОЗОПОЛ, гр. Созопол
  Пореден № по справката 2
  Дата 31.01.2008
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, местност – ДОБРОВИЦА, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОТ 1056 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. СОЗОПОЛ, гр. Созопол
  Страни ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, местност – ДОБРОВИЦА, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  ОТ 7012 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. СОЗОПОЛ, гр. Созопол
  Пореден № по справката 3
  Дата 19.04.2018
  Книга ВПИСВАНИЯ
  Тип Акт Договор за доброволна делба
  Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1331.000 кв. м., обл.  ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 140.000 кв. м., НА ДВА ЕТАЖА, обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 946.000 кв. м., обл.  ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 164.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Селскостопанска сграда, площ по док. – 8.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Изключителен собственик(Частна собственост) МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 83.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Пореден № по справката 4
  Дата 03.09.2015
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни Продавач, идеални части: ОТ 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач, идеални части: ОТ 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/2 –МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Селскостопанска сграда, площ по док. – 8.000 кв. м., обл. Пловдив, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач, идеални части: ОТ 1/– ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач, идеални части: ОТ 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/2 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 140.000 кв. м., НА ДВА ЕТАЖА, обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач, идеални части: ОТ 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач, идеални части: ОТ 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/2 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 946.000 кв. м., обл.  ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Пореден № по справката 5
  Дата 03.09.2014
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни Продавач, идеални части: 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 2/16 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1331.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач, идеални части: 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 2/16 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 164.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач, идеални части: 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 2/16 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 83.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Пореден № по справката 6
  Дата 27.12.2013
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни Продавач, идеални части:4/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 4/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 4/16 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 164.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач, идеални части: 4/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 4/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 4/16 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 83.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач, идеални части:4/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: от 4/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: от 4/16 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1331.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Пореден № по справката 7
  Дата 18.12.2013
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ПРИ РАВНИ ПРАВА 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ПРИ РАВНИ ПРАВА 2/16 – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1331.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ПРИ РАВНИ ПРАВА 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ПРИ РАВНИ ПРАВА 2/16 – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 164.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ПРИ РАВНИ ПРАВА 2/16 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ПРИ РАВНИ ПРАВА 2/16 – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 83.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Пореден № по справката 8
  Дата 14.12.2013
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни Продавач, идеални части: 1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/4 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Титуляр на правото(Право на ползване), идеални части: 1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Жилищна сграда – еднофамилна, площ по док. – 140.000 кв. м., НА ДВА ЕТАЖА, обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач, идеални части: 1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/4 – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Титуляр на правото(Право на ползване), идеални части: 1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 946.000 кв. м., обл.  ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Страни Продавач, идеални части:1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/4 – МАРТИН  МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Купувач(Частна собственост), идеални части: ОТ 1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Титуляр на правото(Право на ползване), идеални части: 1/4 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Селскостопанска сграда, площ по док. – 8.000 кв. м., обл. ПЛОВДИВ, общ. КАРЛОВО, гр. Карлово
  Пореден № по справката 9
  Дата 26.04.2018
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни Продавач – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 1064.000 кв. м., общ. СТОЛИЧНА, с. Владая
  Страни Продавач – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Купувач(Частна собственост) – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 44.000 кв. м., ЕДНОЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА, общ. СТОЛИЧНА, с. Владая
  Пореден № по справката 10
  Дата 15.07.2008
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Условие ЗАЕДНО С 2.528% ИД.Ч. ОТ УПИ!!!
  Страни ПРОДАВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 10.500 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни ПРОДАВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  КУПУВАЧ – – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 105.000 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни ПРОДАВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 9.000 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Пореден № по справката 11
  Дата 30.06.2008
  Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
  Тип Акт Заличаване на договорна ипотека
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 10.500 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 105.000 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София ул. ЯНТРА
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 9.000 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Пореден № по справката 12
  Дата 20.11.2007
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Дарение на недвижим имот
  Условие ДАРЯВАТ СЕ 1/3 ИД.Ч. ОТ УПИ.
  Страни ДАРИТЕЛ, идеални части: 1/2 – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  ДАРЕН, идеални части: 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 123.300 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни ДАРИТЕЛ, идеални части: 1/2 – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  ДАРЕН, идеални части: 1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 310.000 кв.м., Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Пореден № по справката 13
  Дата 19.05.2004
  Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
  Тип Акт Заличаване на законна ипотека
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 105.000 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 9.000 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 10.500 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Пореден № по справката 14
  Дата 28.04.2004
  Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ
  Тип Акт Учредяване на договорна ипотека
  Условие 58348.89 $. ЗАЕДНО С ДВЕ ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ.
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 105.000 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 10.500 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 9.000 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Пореден № по справката 15
  Дата 16.07.2002
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни ПРОДАВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот(вид, адрес) Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 115.170 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; общ.

  СТОЛИЧНА, гр. София

  Пореден № по справката 16
  Дата 21.12.2001
  Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
  Тип Акт Учредяване на законна ипотека
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 105.000 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 10.500 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – БАНКА
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 9.000 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Пореден № по справката 17
  Дата 21.12.2001
  Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
  Страни ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 105.000 кв.м., Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 9.000 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София
  Страни ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ – МАРТИН МИХАЙЛОВ ЗАИМОВ
  Имот(вид, адрес) Поземлен имот, площ по док. – 10.500 кв.м., Описание: ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ; Тип на имота: Градски; общ. СТОЛИЧНА, гр. София

  Източник: Агенция по вписванията – всички служби по вписвания, Справка за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 01.01.1991 г. до 11.03.2022 г.

  1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Неустановена принадлежност

Източник: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

ДРУГИ

 1. В медиите
Заглавие и връзка към публикация Медия, автор, дата
Седем са кандидатите за петте места във Фискалния съвет Капитал, 9 март 2022 г.
Мартин Заимов: За публичните пространства решението трябва да се взема с процедура, а не от властта БНР, 14 октомври 2021 г.
Мартин Заимов: Българските институции да обяснят публично какво се случва с МВФ и СБ БНР, 12 октомври 2021 г.
 1. Комуникационен дневник

Черновата на публичното представяне бе изпратена на Мартин Михайлов Заимов по имейл на 15.03.2022 г. Към 21.03.2022 г. не сме получили отговор и коментари от кандидата по публичното му представяне.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!