Номинациите са направени на 23.01.2014 г., а на 24.01.2014 г. са предложени като извънредна точка в дневния ред по правомощие на председателя на НС. Гласуването за извънредна точка е в 09:04, а гласуването на кандидатите в 09:24.