На 27.12.2013 г. е внесено предложение от М. Манолова и Ч. Казак за Гл. Инспектор – Веселина Тенева.