На 22.01.2014 г. Комисията по правни въпроси гласува проверка за допускане до изслушване на кандидата и за приемане на процедурни правила за избора на кандидата (колко минути да са въпросите и т.н.). С 11 гласа „за”, нула „против” и пет „въздържал се” е обявена дата за изслушване 26.02.2014 г.