На 18.12.2013 г. Комисията по правни въпроси приема с 10 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал се” процедурни правила за избор. Срокът за номинациите е до 27 декември. Решението е обнародвано в държавен вестник на 27.12.2013 г. ДВ 111/27.12.2013