На 09.07.2013 г. от 15:00 ч., съгласно приетата Процедура, се провежда изслушване на двамата кандидати в открито заседание на Комисията. Не се излъчва в интернет. На страницата на КЗ е публикувана стенограма.