На 04.07.2013 г. НС прекратява предсрочно мандата на Управителя на НЗОК д-р Пл. Цеков на основание чл. 86 от Конституцията на Република България, чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване. Обнародвано е на 06.07.2013 г. в ДВ/бр. 60