С решение от 06 юли 2017 г. Конституционният съд е обявил за противоконституционен чл. 5, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор. Делото е по искане на група народни представили от БСП. Същевременно, Конституционният съд отказа да допусне за разглеждане Процедурните правила за избор на председател на КФН. Напомняме, че КС отказа да разглежда и Процедурните правила за избор на управител и подуправители на БНБ, когато бе сезиран през 2015 г.

Решението излиза в навечерието на избора на заместник-председатели на КФН, които трябва да отговарят за управление „Надзор над инвестиционната дейност“ и управление „Осигурителен надзор“. 44 Народно събрание ще избере заместниците на Карина Караиванова до края на месец юли тази година, по нейно предложение.

От конституираните заинтересувани институции писмено становище са представили  Министерският съвет, Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор (КФН) и главният прокурор на Република България. Te застъпват мнението, че искането е неоснователно и следва да бъде отхвърлено. Според тях оспорената разпоредба гарантира стабилитет и предвидимост на обществените отношения в сферата на финансовия надзор и нормално функциониране на надзорната дейност на КФН.

Становище по предмета на делото е предложил Съюзът на юристите в България. Предоставено е и писмено правно мнение от проф. Димитър Костов, проф. Дончо Хрусанов и проф. Цветан Сивков. Те са в подкрепа на искането на народните представители. Поддържат, че  разпоредбата на чл. 5, ал. 4 ЗКФН  препятства  правото на лицата по чл. 1, ал. 2  ЗКФН, върху които комисията осъществява контрол, да получат правна закрила при осъществяване на инвестиционната, застрахователната и осигурителната дейност, гарантирана от чл. 19, ал. 3 от Конституцията. Също така е посочено, че игнорирането на нарушенията при избора на член от състава на КФН води до невъзможност адресатите на индивидуалните административни актове да се позовават на такива нарушения като основание за отмяна по чл. 146, т. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). Това ограничение е в нарушение на принципа на пропорционалност, закрепен в чл. 4 от Конституцията

В една правова държава конкретната преценка за това дали и в каква степен порокът в избора на член на колективен орган се отразява на издадения от него акт може да се прави само от съда. Поради това оспорената разпоредба, доколкото в посочената насока изключва възможността за  съдебна преценка, противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. С подложената на проверка за конституционност разпоредба законодателният орган не само допуска сам да наруши правилата на избора, но игнорира собствените си правонарушения, без да прави разграничение дали са съществени или несъществени, дали противоречат на Конституцията и закона или само на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и приетите ad hoc правила за конкретния избор.

 

казват в своето решение конституционните съдии.

 

Календар

юли 2017
П В С Ч П С Н
« юни    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

В ПАРЛАМЕНТА:

  • Предстоящи събития
  • Пленарни заседания

15:30Председателят на Народното събрание Димитър Главчев ще се включи в юбилейното колоездачно състе [повече]

11:00 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта11:00„Родителите – конфликтите – [повече]

09:00 - 14:00 Пленарно заседание11:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси14:00 Заседание на Ком [повече]

09:00 - 14:00 Пленарно заседание14:00 Заседание на Комисия по здравеопазването14:30 Заседание на Ком [повече]

09:00 - 14:00 Пленарно заседание11:00 - 14:00 Парламентарен контрол11:30Комисиите по икономическа по [повече]

14:00 Заседание на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на сре [повече]

12:30 Заседание на Комисия по бюджет и финанси14:00 Заседание на Комисия по вероизповеданията и прав [повече]

14:30 Заседание на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред14:30 Заседание на Комисия по земеде [повече]

19/07/2017 - 21/07/20171. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съд [повече]

12/07/2017 - 14/07/20171. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консулта [повече]

05/07/2017 - 07/07/20171. Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Национал [повече]

28/06/2017 - 30/06/20171. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държа [повече]

21/06/2017 - 23/06/20171. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държа [повече]

14/06/2017 - 16/06/20171. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за движение по пъти [повече]

07/06/2017 - 09/06/20171. Първо гласуване на Законопроект за българския жестомимичен език (Вносители [повече]

31/05/2017 - 02/06/20171. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относн [повече]

Последвайте ни: