На 27 септември 2023 г. в Литературен клуб „Перото“, НДК, дискусионен форум, на който бяха представени анализи, посветени на публичните назначения. Първият, озаглавен „Из коридорите на властта. Как се назначават ръководители на териториални структури в страната“, се базира на резултатите от проведени за първи път социологически качествени и количествени изследвания на назначенията по места. Разкрива се какво мислят гражданите за тези институции, като е направен опит да се реконструират и локални властови мрежи. Документът описва нормативната рамка, която регламентира назначаването и освобождаването на ръководителите на тези структури, както и релевантна съдебна практика при уволненията им.

Вторият анализ е посветен на избора на еднолични и колективни органи от Народното събрание. Той се основава на резултатите от систематично гражданско наблюдение на парламентарните назначения от 2013 г. до днес

Представянето провокира интересна и ползотворна дискусия, в която се включиха съдии, политици, представители на академичната общност и експерти от държавната администрация.

Събитието е заключително по проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!