Публичното представяне на Георги Йорданов Ганев е изготвено в качеството му на кандидат за член на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-н Ганев за преглед и коментар на 17.06.2016 г.   На 21.06.2016 г.  Георги Ганев върна своите коментари по публичното си представяне.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Георги Йорданов Ганев
 2. Дата и място на раждане: 16.11.1967 г. в София

Източник: Подробна автобиография на Георги Ганев публикувана на официалната интернет страница на Софийски университет Св. Климент Охридски;comdos.bg

 1. Семейно положение: семеен

Източник: Подробна автобиография на Георги Ганев публикувана на официалната интернет страница на Софийски университет Св. Климент Охридски;

 1. Владеене на чужди езици: Владее английски език и на работно ниво – руски.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

 1. Образование:

1993 – 1997 г.         Университет „Вашингтон”, Сейнт Луис, Мисури, САЩ, доктор по икономика;

1992 – 1993 г.         Университет „Вашингтон”, Сейнт Луис, Мисури, САЩ, магистър по икономика;

1990 – 1992 г.         Грейсленд Колидж, Ламони, Айова, САЩ, бакалавър по икономика и бизнес администрация;

1988 – 1990 г.         Софийски университет, Юридически факултет – 4 семестъра, незавършени;

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

 

 1. Продължаващо обучение:

Участие в конференции, работни срещи и семинари

 • „Регионална политика: Действащи лица, институции и политикови структури в България във връзка с членството в ЕС”, Международна конференция „Региони във фокуса?”, Асоциация за регионални изследвания, Лисабон, 2-5 Април, 2007 г.
 • „Къде се дяна марксизмът? Размисли върху значението на алтернативни идеи в преходна България”, „Хавигхърс център за руски и пост-съветски изследвания”, конференция „Ролята на идеите в посткомунистическата политика: преоценка”, Маями, университет Долибоа; Европейски център, „Шато дьо Диферданж”, Люксембург, 7-9 юли 2004 г.
 • Семинар по институционален анализ на института „Роналд Коус” – участник, Бъркли Калифорния, САЩ, 9-13 септември 2001 г.
 • Програма за посетители на Европейския съюз, Брюксел и Лондон, 21 май-1 юни 2000 г.
 • „България: макроикономически и политико-икономически аспекти на стабилизацията чрез паричен съвет” – конференция „Разнообразието на опита с неуспех на икономическите реформи и със слабо икономическо развитие: политика-икономически подход”, Стокхолмски икономически университет, Стокхолм, 17-18 март 2000 г. – съавтор;
 • „Включването на ФР Югославия в процеса на икономическо възстановяване на Югоизточна Европа”, конференция „Икономическо възстановяване и преобразуване на икономиката във ФР Югославия, Suedostereuropa Gesellschaft, Мюнхен, 2-3 ноември 1999 г.;
 • Участник, Конференция „Европейска поредица 1999”, организирана от Британския съвет, Брюксел, Берлин, Лондон, 29 май-7 юни 1999 г.
 • „Защитата на имуществените права като фактор за икономически растеж”, Конференция „Фактори за икономически растеж в България”, Център за икономическо развитие и Агенция за икономически анализи и прогнози, София, 25 януари 1999 г.
 • „Икономически аспекти на необходимостта от законодателството в областта на свободата на информация”, конференция „Достъп до информация – международни стандарти и българско законодателство”, Програма достъп до информация, Български хелзинкски комитет, София 7-8 декември 1998 г.;
 • Корупцията и качеството на българската икономическа среда”, конференция „Инвестиции, прозрачност и икономически растеж”, Център за либерални стратегии, Институт за пазарна икономика и Прозрачност без граници, София, 22 октомври 1998 г.;
 • „Размисли върху постоянно изплъзващия се български икономически растеж”, Втора икономическа работна среща на Института за Югоизточна Европа на Централно-европейския университет на тема „Перспективите за разстеж на югоизточните европейски икономики”, Будапеща, 4-5 септември 1998 г.;
 • „Законодателната дейност и изпълнението на договорите – проблеми и възможности” – семинар „Икономиката между пазара и държавата”, Политическа академия за Централна и Източна Европа, Боровец, 19-21 юни 1998 г.
 • „Близкото минало и перспективите на икономическите отношения на България с Русия”, конференция „Има ли криза в отношенията между България и Русия”, Асоциация България-Русия, София, Ноември 1997 г.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

 

 1. Научни публикации:

„Финансов и икономически анализ на сектора за сигурност в България“, в „Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност“, РискМонитор, 2015, стр. 39-48 (български), ISBN: 978-954-2914-42-6

 

„Макроикономически анализ на Великата рецесия в България“, в „Анатомия на кризата“, Институт за пазарна икономика, 2015, стр. 37-51 (български), ISBN: 978-954-8624-45-9.

 

„Български бизнес елити, 1900-те-2000-те“, в „Силата на корпоративните мрежи, сравнителна и историческа перспектива“, Тома Давид и Херарда Вестерхаус (ред.), Routledge, 2015, стр. 213-232, съавтор (английски), ISBN: 978-0-415-72974-1.

 

„Macro Watch. Варианти за икономическа политика. Предимства и недостатъци“, Георги Ангелов (ред.), Институт Отворено Общество, 2013, съавтор (български), ISBN: 978-954-2933-20-5.

 

„Демокрация и медии в България: кой представлява гражданите?“, в „Разбиране на медийните политики: европейска гледна точка“, Евангелия Психойопулу (ред.), Palgrave Macmillan, 2012, стр. 37-54, съавтор (английски), ISBN: 978-0-230-34812-7.

 

„“За“ и „Против“ легализация на проституцията: икономически анализ“, в „“За“ и „Против“ легализация на проституцията“, Фондация Европейски Инициативи и Фондация Риск Монитор, София, 2011, стр. 50-58 (български), ISBN: 978-954-2914-08-2.

 

„Фискалната експанзия в България: навигиране в бурни води“, CASE Network E-briefs № 11/2010, Септември 2010 (английски).

 

„Разходи и ползи от приемането на еврото в България“, Работен Материал D.5.3., Проект „Финансови системи, ефикасност и стимулиране на устойчиво развитие“, 7 Рамкова Програма на Европейската Комисия, Март 2010 (английски).

 

“Бизнес елитите на България: 1912-1947; 1989-2005”, Изток-Запад, София, 2009 (съавтор с Мартин Иванов), ISBN: 978-954-321-592-8.

 

„Неформални институции, частично правоналагане и безлична размяна: наблюдения от софийските улици”, в „Към базирана на знанието общество в Европа”, Георги Чобанов, Юрген Пльон и Хорст Шелхаас (ред.), Peter Lang, 2009, стр. 13-23 (български), ISBN: 978-3-631-58859-8.

 

„Радикализация насред нормализацията: казусът на България в началото на 21 век”, в „Състояние на обществото 2008”, Институт Отворено Общество София, 2008, стр. 62-74 (български), ISBN: 978-954-9828-65-8.

 

„Културни срещи в една приватизирана българска банка с чуждестранни нови собственици: кои са важните граници?”, Социологически Проблеми, година 39, книжка 3-4, 2007, стр. 90-97 (български). ISSN: 0324-1572.

 

“Анализ на въздействието на възможните сценарии за членството на България в ЕС, предвидени в Договора за присъединяване”, Група за Европейски Прогнози и Изследвания, Издание № 15, София, 2006, съавтор (български). ISBN: 978-954-9828-44-3.

 

“Ефекти от присъединяването на Турция към ЕС върху общия пазар и страните от Югоизточна Европа”, Група за Европейски Прогнози и Изследвания, Издание № 13, София, 2006, съавтор (български). ISBN: 978-954-9828-42-9.

 

„Свързани ли са общественият капитал и гражданското участие с отношението към пазарите в Югоизточна Европа?”, Der Donauraum, том 46, бр. 1, 2006, стр. 9-19 (английски), ISSN: 0012-5415.

 

„Как да четем България”, The Analyst, том 1, бр. 3, Декември 2005, стр. 61-70, съавтор (английски), ISSN: 1787-0364.

 

„България: макроикономически и политико-икономически следствия от стабилизация в условия на паричен съвет”, в „Политическа икономия на провалените реформи”, Матс Лундал и Майкъл Уайзън (ред.), Routledge, 2005, стр. 170-196, съавтор (английски), ISBN: 0-415-36244-X.

 

„Връзка между оценката за корупционната среда във висшите училища и представата за пазара на труда”, в „Антикорупция / антиобразование. Изследвания върху корупцията във висшето образование в България”, Георги Димитров, Петя Кабакчиева, Пепка Бояджиева, Димитър Благоев, Васил Гарнизов, Георги Ганев, Иван Христов, Валентин Данчев, Мартин Граматиков, Елена Стойкова, Изток-Запад, 2005, стр. 125-132 (български), ISBN: 954-321-147-7.

 

“Къде изчезна Марксизмът? Поглед върху влиянието на алтернативни идеи в преходна България”, East European Politics and Societies, том 19, бр. 3, Август 2005, стр. 443-462 (английски), ISSN: 0888-3524.

 

“Европейските фондове и България: структура на взаимоотношенията, изисквания за бъдещето, стопанско значение и потенциал”, Група за Европейски Прогнози и Изследвания, Издание № 10, София, 2004, съавтор (български). ISBN: 954-9828-29-8.

 

“Предприемачески нагласи и отговори на присъединяването на България към ЕС: два възможни сценария”, в “Културни срещи “Изток”-“Запад”. Предприемачество, управление и икономическо знание”, Петя Кабакчиева и Румен Аврамов (ред.), Изток Запад, 2004, стр. 131-150 (английски). ISBN: 954-321-033-0.

 

“Липсващият стимул: корупция, антикорупция и преизбиране”, в “Изграждане на заслужаваща доверие държава през постсоциалистическия преход”, Янош Корнай и Сюзан Роуз-Акерман (ред.), Palgrave Macmillan, 2004, стр. 151-172, съавтор (английски). ISBN: 1-4039-6448-3. Препечатано в “Местещи се обсесии. Три есета върху политиката на антикорупцията”, Иван Кръстев, CEU Press, 2004, стр. 75-118, ISBN: 963-9241-94-6; 963-9241-93-8; и в “Културни срещи “Изток”-“Запад”. Предприемачество, управление и икономическо знание”, Петя Кабакчиева и Румен Аврамов (ред.), Изток Запад, 2004, стр. 275-310. ISBN: 954-321-033-0.

 

“Равнище на доверие във валутния режим на България през 1991-2003. Начален опит за калибрация”, Българска Народна Банка Дискусионен Материал № DP/38/2004, Март 2004 (български). ISBN: 954-9791-72-6. Интернет: http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vPages/Discussion_200338/$FILE/B38-paper.pdf

 

“Предварителна оценка на въздействието на законодателството. Наръчник”, Група за Европейски Прогнози и Изследвания, Издание № 6, София, 2003, съавтор (български). ISBN: 954-9828-17-4.

 

“Имат ли некорумпирани правителства в корумпирани страни стимул да започнат антикорупционни кампании?”, East European Constitutional Review, том 12, бр. 2/3, Пролет/Лято 2003, стр. 87-93, съавтор (английски), ISSN: 1075-8402.

 

“Обществени нагласи спрямо пазарната икономика в България: лични ценности, обществени норми, институции и значението им за икономиката”, в “Устойчиво развитие в преходните икономики: възстановяване на икономическите потоци. Доклади от международна конференция организирана от Стопански Факултет на Софийски Университет “Свети Климент Охридски””, Том ІІ, София, 2003, стр. 71-78, съавтор (английски), ISBN: 954-9300-01-3.

 

“Българската валутна криза 1996-1997”, във “Валутни кризи в новопоявяващи се пазари”, Марек Домбровски (ред.), Kluwer Academic Publishers, Boston, 2003, стр. 196-220 (английски), ISBN: 1-4020-7150-7.

 

“България: политическа икономия на завръщането на един цар”, Critique Internationale, бр. 18, Януари 2003, стр. 34-44 (френски), ISBN: 2-7246-2969-8.

 

“Предварителна оценка на регламентите в България: досегашни практики и възможни решения в процеса на европейска интеграция”, Група за Европейски Прогнози и Изследвания, Издание № 2, София, 2002, съавтор (български).

 

“Трансмисия на паричната политика в Централна и Източна Европа”, Център за социални и икономически изследвания – Полша (CASE), Доклад № 52, Варшава, 2002, съавтор (английски). ISBN: 83-7178-292-6. Интернет: http://www.case.com.pl/pdf/rc/rc52.pdf

 

“Българската валутна криза 1996-1997” в “Епизодите на валутни кризи в европейските икономики в преход”, Марек Домбровски (ред.), Център за социални и икономически изследвания – Полша (CASE), Доклад № 40, Варшава, 2001, съавтор (английски). ISBN: 83-7178-258-6. Интернет: http://www.case.com.pl/pdf/rc/RC40.pdf

 

“Доверие във валутната политика в икономиките в преход”, Център за социални и икономически изследвания – Полша (CASE), Доклад № 38, Варшава, 2001, съавтор (английски). ISBN: 83-7178-242-X. Интернет: http://www.case.com.pl/pdf/rc/RC38.pdf

 

“Пари, банки и финансови пазари. Учебник за дистанционно обучение”, Регионален център за дистанционно обучение, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, София, 2000 (български). ISBN: 954-9952-08-8.

 

“Поглед върху динамиката и структурата на банковите баланси след въвеждането на валутен борд в България”, в “Икономиката на България на прага на 21 век – от преход към присъединяване. Международна научна конференция, сборник доклади”, Университет за Национално и Световно Стопанство, София, 2000, стр. 34-41 (български).

 

“България 2000 Доклад за човешко развитие – общинската мозайка”, Програма за развитие на ООН, София, 2000, сътрудник (английски). ISBN: 954-9724-25-5.

 

“Политически и икономически ориентации на българите десет години след началото на системната промяна. Анализи на резултати от допитвания”, Център за либерални стратегии, София, Юли 2000, съавтор (английски).

 

“България и балканските енергийни потоци: анализ на стратегии и възможности”, в “Енергията и процесът на трансформация в Югоизточна Европа”, ред. Франц-Лотар Алтман и Джон Лампе, Издателство на Фондация Бертелсман, Гютерсло, 2000, стр. 109-116 (английски). ISBN: 3-89204-451-1.

 

“Конкурентните предимства на регионите. Създаване на конкурентни клъстери в българската икономика: фактори, възгледи и стратегии”, ред. Зора Благоева и Красен Станчев, Институт за Пазарна Икономика, Издателство “Отворено Общество”, София, 1999, съавтор (български). ISBN: 954-520-147-9.

 

“Предложение за модел за оценка на законодателството за Националното сдружение на общините в Република България”, подготвено за Инициативата за местно самоуправление на Агенцията за международно развитие на САЩ, София, България, Юли 1999, съавтор (английски)

 

“Защитата на имуществените права като фактор за икономически растеж”, във “Фактори за икономически растеж в България”, Център за икономическо развитие, София, 1999, стр. 77-82 (български). ISBN: 954-98-21-056.

 

“Общи проблеми на инфраструктурната политика”, в “Регионалните инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа”, редактори Елена Трифонова и Ваня Кашукеева-Нушева, Институт за регионални и международни изследвания, София, 1999, стр. 27-79, съавтор (български). ISBN: 954-9858-01-4.

 

“Корупция и икономическото развитие на България”, в “ Корупцията в съвременна България: аналитичен обзор”, Transparency International – Bulgaria, Асоциация “Прозрачност без граници”, София, 1998, стр. 55-63 (български).

 

“България в нейния регионален контекст: анализ на рискови сценарии”, Център за либерални стратегии, София, Септември 1997, съавтор (английски).

 

 

УЧАСТИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ

 

“Регионална политика: действащи лица, институции и политикови структури в България във връзка с членството в ЕС”, международна конференция “Региони във фокуса?”, Асоциация за Регионални Изследвания, Лисабон, 2-5 Април, 2007.

 

“Къде се дяна марксизмът? Размисли върху значението на алтернативни идеи в преходна България”, Хавигхърст Център за Руски и Пост-Съветски Изследвания конференция “Ролята на идеите в посткомунистическата политика: преоценка”, Маями Университет Долибоа Европейски Център, Шато дьо Диферданж, Люксембург, 7-9 Юли 2004.

 

Участник, Семинар по институционален анализ на Института Роналд Коус, Бъркли, Калифорния, 9-13 Септември 2001.

 

Участник, Програма за посетители на Европейския Съюз, Брюксел и Лондон, 21 Май-1 Юни, 2000.

 

“България: макроикономически и политико-икономически аспекти на стабилизацията чрез паричен съвет”, конференция “Разнообразието на опита с неуспех на икономическите реформи и със слабо икономическо развитие: политика-икономически подход”, Стокхолмски Икономически Университет, Стокхолм, 17-18 Март 2000, съавтор.

 

“Включването на ФР Югославия в процеса на икономическо възстановяване на Югоизточна Европа”, конференция “Икономическо възстановяване и преобразуване на икономиката във Федерална Република Югославия”, Suedosteuropa Gesellschaft, Мюнхен, 2-3 Ноември 1999.

 

Участник, Конференция “Европейска поредица 1999”, организирана от Британския Съвет, Брюксел, Берлин, Лондон, 29 Май-7 Юни 1999.

 

“Защитата на имуществените права като фактор за икономически растеж”, конференция “Фактори за икономически растеж в България”, Център за икономическо развитие и Агенция за икономически анализи и прогнози, София, 25 Януари 1999.

 

“Икономически аспекти на необходимостта от законодателството в областта на свободата на информация”, конференция “Достъп до информация – международни стандарти и българско законодателство”, Програма достъп до информация, Български хелзинкски комитет, Article 19, София, 7-8 Декември 1998.

 

“Корупцията и качеството на българската икономическа среда”, конференция “Инвестиции, прозрачност и икономически растеж”, Център за либерални стратегии, Институт за пазарна икономика и Прозрачност без граници, София, 22 Октомври 1998.

 

“Размисли върху постоянно изплъзващия се български икономически растеж”, Втора Икономическа Работна Среща на Института за Югоизточна Европа на Централно-Европейския Универститет на тема “Перспективите за растеж на югоизточните европейски икономики”, Будапеща, 4-5 Септември 1998.

 

“Законодателната дейност и изпълнението на договорите – проблеми и възможности”, семинар “Икономиката между пазара и държавата”, Политическа Академия за Централна и Източна Европа, Боровец, 19-21 Юни 1998.

 

“Близкото минало и перспективи на икономическите отношения на България с Русия”, конференция “Има ли криза в отношенията между България и Русия”, Асоциация България-Русия, София, Ноември 1997.

Източник:  Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.; 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност:
 • Преподавател (главен асистент), Стопански Факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Курсове: “Пари, Банки и Финансови Пазари”, “Нова Институционална Икономика;
 • Програмен директор, икономически изследвания, Център за либерални стратегии, София;

 

 1. Кариерно развитие:
2007 – към момента Член на Евротим България, група подбрани от Европейската комисия ескперти за комуникиране на въпросите на членството на Еврозоната;
2003 – към момента Член-основател и член на Управителния съвет на „Българска Макроикономическа Асоциация”;
2002 – към момента Член на редакционния екип на Теоретично списание за политика и култура “Разум”;
1998 – към момента Преподавател, Стопански Факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. Курсове: “Пари, Банки и Финансови Пазари”, “Нова Институционална Икономика”;
1997 – към момента Програмен директор, икономически изследвания, Център за либерални стратегии, София;
2003 Академичен директор и преподавател, “Международен семинар по институционален анализ и сравнителни изследвания: казусът на България”, организиран от Международен Център за Академично Сътрудничество, Тюбинген, финансиран от Фондация Фолксваген, Германия, проведен в Софийски Университет “Св. Климент Охридски”;
2002 Преподавател, HESP/OSI Лятна школа “Нова институционална икономика за страни в преход: теоретични дебати и осъществяване на политики”, Международен център за сравнителни и институционални изследвания, Санкт Петербургски държавен университет;
1999-2001 Експерт към Комисията по икономическа политика на Народното Събрание;
1994-1997 Асистент-изследовател и преподавател на проф. Дъглас С. Норт, лауреат на Нобелова награда по икономика, за курсовете “Икономическа история” и “Икономика на имуществените права”, Washington University, St. Louis;
1994 Тримесечен стаж в отдел “Икономическо Регулиране” на Българска народна банка;
1993-1996 Асистент-преподавател на курсовете “Принципи на макроикономиката”, “Икономика на околната среда” и “Сравнителен икономически анализ”, Washington University, St. Louis;
1991-1992 Асистент-преподавател на курса “Увод към компютрите: Макинтош”, Graceland College, Lamoni;

Източник: Подробна автобиография на Георги Ганев публикувана на официалната интернет страница на Софийски университет Св. Климент Охридски; Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

В обратната си връзка и коментари по публичното представяне господин Ганев отговори на екипа на БИПИ, че предпочита да не декларира данни за имотното и имущественото си състояние на този етап от процедурата. От екипа на БИПИ уважаваме това решение и няма да публикуваме данните.

 

 1. Участие в НПО и други организации:
 • Фондация „Център за либерални стратегии”, София – програмен директор, икономически изследвания;
 • Сдружение „Българска макроикономическа асоциация” – член-основател и председател за периода 2005-2009 г.;

Източни: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и според Решението за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

На Георги Йорданов Ганев е извършена проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, на 09.12.2009 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

Източник:  http://comdos.bg/

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – НЕ

Източник:

 1. Търговски регистър – НЕ

Източник: Търговски регистър; Апис

 

ДРУГИ

 1. Номиниран от: Мартин Димитров Димитров, Петър Владиславов Славов, Корман Якубов Исмаилов, Вили Младенов Лилков, Димитър Крумов Танев,
  Атанас Петров Атанасов, Гроздан Спасов Караджов, Иван Кирилов Иванов, Борис Борисов Станимиров, Радан Миленов Кънев, Борислав Любенов Великов

 

 1. Публична анкета към кандидатите за длъжността: член на КЗК

Към 21.06.2016 г. не сме получили попълнена анкета от Георги Ганев.

 1. Комуникационен дневник

Черновата на публично представянето бе изпратено на Георги Ганев за преглед и коментар на  17.06.2016 г. Към 21.06.2016 г. не сме получили отговор.

 1. В медиите
Статии от Георги Ганев
25 години преди и след 1989 в 6 графики Капитал, 01.01.2015 г.
Стари но златни Капитал, 15.11.2013 г.
Пълни ли бюджет хладилник? Капитал, 09.03.2013 г.
За държавите, дълговете и домакините Капитал, 31.08.2012 г.
Клубът на икономическите рискове Капитал, 06.03.2012 г.
Цената на промяната Капитал, 25.02.2011 г.
Защото там преподават различно Капитал, 03.09.2010 г.
Гледай дребния шрифт Капитал, 19.02.2010 г.
Минималната работна заплата и едностранният икономист Капитал, 01.12.2006 г.
Интервюта с Георги Ганев
Георги Ганев, икономист: Бедни сме, защото не мислим напред Новинар, 12.08.2004 г.
Георги Ганев, икономист: Не предсравяме програма на Реформаторския блок, а мерки за деолигахизация и демафиотизация Дневник, 17.10.2013 г.Слав Оков, Велислава Попова
Георги Ганев: Ще дадем диагноза на „мрежата КТБ” Терминал 3, 12.05.2016 г.
Георги Ганев: Порочна практика е изпълнителната власт да взема решения за пенсиите на хората БНР, 08.06.2016 г.
Има ли научени уроци от явлението КТБ – икономистът Георги Ганев BIT, 23.02.2016 g.
Ако политическата класа е решила да краде, никакъв закон не може да я спре Сега, 21.03.2016 г.
Номинираха Георги Ганев за КЗК Банкеръ, 08.06.2016 г.
Георги Ганев: Нездравите парични режими пречат на възстановяването Златен вестник, брой 12, 2016 г.Петър Ганев
Георги Ганев: Ръстът може да е над 3 % ако конюнктурата навън още се подобри България он аир, 16.06.2015 г.
Банковата паника може да е сценарий на Кремъл Клуб Зет, 27.06.2014 г.Емил Петров

 

Календар

декември 2021
П В С Ч П С Н
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

В ПАРЛАМЕНТА:

 • Предстоящи събития
 • Пленарни заседания

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [повече]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [повече]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [повече]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [повече]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [повече]

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без "против" и "въздържал се". Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се… [повече]

Председателят на Народното събрание Ива Митева участва в честването на 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана (НСО). Председателят на Народното събрание присъства на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса „Св. Георги Победоносец“ и положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си. Вече 142 години Националната служба за охрана гарантира сигурността и неприкосновеността на най-висшите публични длъжности в държавата, за да могат те да осъществяват своите конституционни правомощия, посочи председателят на Народното събрание. Смятам, че вие трябва да бъдете равноотдалечени от всички власти, вие с… [повече]

Парламентът прие на второ четене промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Те предвиждат бюджетът на НЗОК да се увеличи със 105 млн. лева и така приходите и трансферите на НЗОК да бъдат 5 446 312 900 лева, вместо предвидените досега 5 341 312 900 лева. За поставяне на ваксини срещу COVID-19 се отделят 14 млн. лева - по 10 лева на поставена ваксина. Предвижда се също магистър-фармацевтите, които работят на първа линия в аптеките на болничните заведения, да получават допълнителни възнаграждения от 600 лева във връзка с пандемията от COVID-19. Разпоредбата ще влезе в сила… [повече]

Народният представител Никола Минчев беше избран за председател на 47-ото Народно събрание. Неговата кандидатура подкрепиха 158 депутати, един беше против, а 72 се въздържаха. Кандидатурата на Никола Минчев беше представена в пленарна зала от лидера на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Той посочи, че Никола Минчев е завършил право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен стаж като адвокат в международно призната кантора. През годините се е доказал като отличен професионалист, непримирим боец за каузи, с активна гражданска позиция. Вярвам, че тези негови качества, както и доброто му образование, почтеност, постоянство, ще допринесат много за 47-ото Народно събрание, посочи… [повече]

Народните представители от 47-ото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Най-възрастният народен представител Силви Кирилов от „Има такъв народ“ откри първото заседание на новоизбрания парламент. Това беше посрещнато с аплодисменти от пленарната зала. Време е да загърбим нашите лични и частнополитически различия в името на националните и обществените интереси, заяви Силви Кирилов в словото си след откриването на заседанието. Прозрачността в действията на политическите сили и спазването на дадените обещания, политическата коректност ще възвърнат доверието в държавността,… [повече]

Народните представители в 47-ото Народно събрание ще положат клетва на 3 декември 2021 г. Първото заседание на новоизбрания парламент е свикано с указ № 284 на президента Румен Радев на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. То ще започне в 9.00 часа в сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2 и ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР. Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 47-ото Народно събрание това е Силви Кирилов. На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името… [повече]

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Иван Ченчев инициира среща между представители на здравното министерство и на спортните клубове във връзка с въведената забрана за провеждане на тренировки и състезания от спортни клубове. Разговорът беше насрочен след множество писма от спортни федерации и клубове до парламентарната комисия с молба за съдействие и преразглеждане на заповед на министъра на здравеопазването от 2 септември 2021 г., с която се забранява провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти. В последния ден от мандата на 46-ото Народно събрание председателят на Комисията… [повече]

Скъпи учители и ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод откриването на новата учебна година. Тя започва в едно трудно време, белязано от пандемията от  COVID-19. Но, убедена съм, това е предизвикателство, което Вие ще преодолеете заедно с упоритост, кураж и постоянство. Първият учебен ден е свързан с много надежди за една успешна година, с очакване за сериозна работа и постигане на високи резултати. Днес ние благодарим на преподавателите за тяхната всеотдайност, за всекидневните усилия да образоват нашите деца, да превърнат любопитството им към света в любов към знанието, да възпитат достойни личности. Пожелавам на учениците да бъдат упорити и последователни,… [повече]

Четиридесет и шестото народно събрание завърши своята работа с гласуване на решение за приемане на доклада за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за разследване на факти и обстоятелства, свързани с прилагане на специални разузнавателни средства на протестиращи граждани, опозиционни лидери и членове на политически партии от опозицията. Решението беше прието със 123 гласа „за“,  без "против" и "въздържал се". Докладът беше обсъден при закрити врата, заради съдържащата се… [повече]

Председателят на Народното събрание Ива Митева участва в честването на 142 години от полагане основите на Националната служба за охрана (НСО). Председателят на Народното събрание присъства на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса „Св. Георги Победоносец“ и положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си. Вече 142 години Националната служба за охрана гарантира сигурността и неприкосновеността на най-висшите публични длъжности в държавата, за да могат те да осъществяват своите конституционни правомощия, посочи председателят на Народното събрание. Смятам, че вие трябва да бъдете равноотдалечени от всички власти, вие с… [повече]

Парламентът прие на второ четене промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. Те предвиждат бюджетът на НЗОК да се увеличи със 105 млн. лева и така приходите и трансферите на НЗОК да бъдат 5 446 312 900 лева, вместо предвидените досега 5 341 312 900 лева. За поставяне на ваксини срещу COVID-19 се отделят 14 млн. лева - по 10 лева на поставена ваксина. Предвижда се също магистър-фармацевтите, които работят на първа линия в аптеките на болничните заведения, да получават допълнителни възнаграждения от 600 лева във връзка с пандемията от COVID-19. Разпоредбата ще влезе в сила… [повече]

Последвайте ни: