Публичното представяне на Георгица Петрова Стоянова  е изготвено в качеството й на кандидат за член на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-жа Стоянова за преглед и коментар на 17.06.2016 г. Георгица Стоянова изпрати своите декларации по ЗПУКИ на 20.06.2016 г.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Георгица Петрова Стоянова

 

 1. Дата и място на раждане: Родена на 25 декември1974 г. в гр. Петрич.

Източник: Автобиография, публикувана на интернет страницата на Министерство на отбраната.

 

 1. Семейно положение: Омъжена, с две деца.

Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на КЗК, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание (Процедурните правила).

 

 1. Владеене на чужди езици:

Владее английски език на средно ниво и руски език на средно ниво.

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

 1. Образование:

1992-1997 – Югозападен университет „Неофит Рилски”, специалност „Право”

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

 

 1. Продължаващо обучение:

Няма данни.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Директор на дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на отбраната

 

 1. Кариерно развитие:

от 2013 г. до момента – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на отбраната

от 2010 г. до 2013 г. – съдебен администратор в Административен съд София-област

от 2008 г. до 2010 г. – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на отбраната

от 2005 г. до 2008 г. – и.д. директор на дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на отбраната

от 2001 до 2005 г. – експерт-юрист в дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерство на отбраната

от 2000 г. до 2001 г. – и.д. директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Благоевград

от 1999 г. до 2000 г. – юрисконсулт в Областна администрация Благоевград

от 1998 г. до 1999 г. – съдебен кандидат при Окръжен съд Благоевград

Източник: Подробна автобиография с приложения, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, съгл. Процедурните правила.

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Кандидатът не е попълнил Декларация за имотно състояни и произход на средставата за придобиване на имущество по модела на Български институт за правни инициативи.

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

2.1. Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 17.06.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2012 
Страни Продавач – физическо лице
Продавач – физическо лице
Купувач(Частна собственост) – Георгица Петрова Стоянова
Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Имот Поземлен имот, площ по док. – 26.800 кв. м., паркомясто, обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София
Страни Продавач – физическо лице
Продавач – физическо лице
Купувач(Частна собственост) – физическо лицеКупувач(Частна собственост) – Георгица Петрова Стоянова
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 176.400 кв. м., Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София
Страни Продавач – физическо лице
Продавач – физическо лице
Купувач(Частна собственост) – Георгица Петрова Стоянова
Купувач(Частна собственост) – физическо лице
Имот Поземлен имот, площ по док. – 30.340 кв. м., гр.София, паркомясто, обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София
Пореден № по справката 2
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 
Година 2006 
Страни ОТЧУЖДИТЕЛ – Министерство на отбраната
ПРИЕМАТЕЛ – Георгица Петрова Стоянова
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 37.390 кв.м., Описание: апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

 

 1. Участие в НПО и други организации:

Няма данни.

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия

Георгица Петрова Стоянова не подлежи на проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (лице, родено след 16 юли 1973 г.).

ИзточникПисмо №КИ-И-16-6770 от 14.06.2016 г. на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, налично на интернет страницата на Народното събрание.

 

 1. Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Източник: Поискани от Министерство на отбраната по реда на Закон за достъп до обществена информация.

 

ДРУГИ

 

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 5 / 5. Брой гласове: 2

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!