ДО

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: въпроси към г-н Красимир Влахов, кандидат за съдия в Конституционния съд на Р България

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАХОВ,

На основание чл. 93 от ПОДНС във връзка с раздел II, т.2 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, поставяме следните:

ВЪПРОСИ

1. Какво в досегашния Ви професионален и личен опит е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?

2. Моля, посочете Ваши трудове, вкл. статии, публикации, които най-добре биха илюстрирали Вашето мислене като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция.

3. Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?

4. С оглед отговора на горния въпрос и нарастващата роля на КС като фактор с отговорност към регулиране на обществените отношения, необходим ли е, според Вас, специфичен подход по отношение на тълкувателните решения на КС и тяхното мотивиране?

6. Смятате ли, че  Конституционният съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос и в кои случаи? Моля, споделете Вашите аргументи.

7. Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуална конституционна жалба?

8. Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация?

9. Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако „да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция?

 

С уважение,

Биляна Гяурова-Вегертседер

Директор

Български институт за правни инициативи

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!