ДО

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-то

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ ДО

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ В 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ В

44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МЕДИИ

 

Относно: изтекъл срок за избор на главен инспектор и инспектори на ИВСС

Уважаема госпожо председател на Народното събрание,

Уважаеми народни представители,

На 14 март 2020 г. изтече мандатът на инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, а на 9 април изтече мандатът и на Главния инспектор на ИВСС. Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗСВ Народното събрание избира инспекторите и Главния инспектор не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата им.  

До настоящия момент Народното събрание не е предприело никакви стъпки по отношение организирането и провеждането на този изключително важен за съдебната система и за обществеността избор. Значимостта му се подчертава и от факта, че след приемането на промените в Конституцията на РБ от декември 2015 г., правомощията на ИВСС бяха разширени и той вече извършва проверки на почтеността, конфликта на интереси и имуществените декларации на магистратите. Към това трябва да се прибавят и последващите промени в ЗСВ, които въведоха ново разпределение сред инспекторите.

Сегашната ситуация напомня положението с предишния състав на ИВСС, който беше оставен да работи от НС близо 2 години след изтичане на мандата му.

Като организация, която наблюдава от години изборите на лидерските позиции в държавата, осъществявани от Народното събрание, поведението на народните представители  в случая затвърждава изводите ни, които многократно сме оповестявали публично, че се влошава порочният модел, по който Народното събрание конституира независимите контролни, надзорни и регулаторни органи. Подобни избори се провеждат не когато изтече мандатът и не при спазване на законовите срокове, които самото НС е приело, а когато са намерени правилните хора за съответната позиция. По този начин се демонстрира непризнаване на разделението на властите и очакване за изпреварващо послушание от тези, които ще бъдат „избрани“. Подобна демонстрация от страна на парламента изпраща изключително лош сигнал към обществеността, особено в сегашните предизвикателни времена. Чрез отказа да изпълни конституционните си задължения, Народното събрание влияе негативно не само върху условията за нормално функциониране на съдебната власт, но и върху демократичната институционална инфраструктура.

Отново припомняме и важността на мандатността като ключов стандарт за демократичност и това е изрично посочено в Решение 13/2010 г. на Конституционни съд на Република България от 2010 г.: „Мандатността е механизъм установен от Конституцията или от закон, за демократично конституиране, устройство и функциониране на държавните органи чрез предоставянето им на определени правомощия за определен период от време. Това е способ за отразяване на политическата воля на народа (суверена) при конституирането им и осъществяването на тази воля. Затова мандатността се определя като защитен механизъм на демокрацията.“

Сроковете за избор на инспектори и главен инспектор на ИВСС отдавна са изтекли. Каквото и действие да предприемете оттук нататък, то трудно ще промени продължаващата ерозия в публичните институции, включително и в парламента. Независимо от това, надяваме се да осъществите в най-скоро време необходимите действия за провеждането на прозрачен, конкурентен и почтен избор, какъвто досега не е извършван от различни състави на парламента. С обявяването на процедурните правила за избор, Народното събрание трябва да подложи на анализ дейността на ИВСС през изтеклия мандат, на която база да се формират основанията за необходимите качества на кандидатите. Макар и със закъснение, това все пак ще демонстрира политическа мъдрост, отговорност и адекватен парламентарен рефлекс.

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!