Публичното представяне на Анна Георгиева Янева е изготвено в качеството й на кандидат за член на Комисията за защита на конкуренцията.

Представянето бе изпратено на г-жа Янева за преглед и коментар на 17.06.2016 г.  На 20.06.2016 г.  г-жа Янева потвърди съгласието си за публикуване на публичното представяне.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Име: Анна Георгиева Янева
 2. Дата и място на раждане: 18.01.1955 г.

Източник: http://old.mi.government.bg/about/AYANEVA.html

 1. Семейно положение:

Източник: Предложение за член на КЗК, внесено на 03.06.2016 г. в Народно събрание с включена автобиография и други документи от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев, Румен Гечев, Петър Кънев, Георги Свиленски, Стоян Мирчев – ПГ „БСП лява България”.

 

 1. Владеене на чужди езици: Владее руски език на добро ниво.

Източник: Предложение за член на КЗК, внесено на 03.06.2016 г. в Народно събрание с включена автобиография и други документи от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев, Румен Гечев, Петър Кънев, Георги Свиленски, Стоян Мирчев – ПГ „БСП лява България”.

 1. Образование: Завършва ВИИ „Карл Маркс” в периода 1973 – 1978 г. Магистър по специалността „Управление и организация на МТС”.

Източник: Предложение за член на КЗК, внесено на 03.06.2016 г. в Народно събрание с включена автобиография и други документи от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев, Румен Гечев, Петър Кънев, Георги Свиленски, Стоян Мирчев – ПГ „БСП лява България”

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Текуща длъжност: Няма данни.
 2. Кариерно развитие: Анна Янева е била заместник-министър в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с ресор „Икономика” в кабинета Орешарски 2013 – 2014 г. В периода 2005 – 2009 г. също е заместник-министър в Министерство на икономиката и енергетиката със същия ресор. Анна Янева е народен представител в 41 НС – член на Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм.

В периода 2012 – 2013 г. е председател на Градски съвет на БСП – София.

Между 2005 и 2009 г. е Председател на Надзорния съвет на Булгартабак АД, а между 1995 и 2006 г. е член на Надзорния съвет на Столична агенция по приватизация.

Анна Янева е била главен секретар в Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели  (1996 – 1997 г.).

От 1988 г. до 1990 г. е председател на Комисия по социално-икономическо развитие на Община „Триадица”, впоследствие е заместник-кмет на Община „Триадица”. В периода 1972 – 1978 г. е управител на магазин в СД „НАРМАГ”.

Източник: Предложение за член на КЗК, внесено на 03.06.2016 г. в Народно събрание с включена автобиография и други документи от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев, Румен Гечев, Петър Кънев, Георги Свиленски, Стоян Мирчев – ПГ „БСП лява България”

ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

На кандидата е изпратен модел на Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество, която e попълнена и се намира в раздел Документи.

 1. Връзки към декларации, подавани пред Сметна палата по реда на ЗПИЛЗВДД за съответните години:

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2014 г.

 1. Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията.

Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 16.06.2016 г.

Пореден № по справката 1
Книга ЗАЛИЧАВАНИЯ 
Тип Акт МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 
Година 2007 
Свързани актове Тип на отношението:Заличаване на ипотека.
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ИЛИЯ ЯНЕВ
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, апартамент, площ по док. – 156.100 кв.м., гр.София.
Пореден № по справката 2
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 
Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 
Година 2003 
Свързани актове Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА.
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – ИЛИЯ ЯНЕВ
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, апартамент, площ по док. – 156.100 кв.м., гр.София.
Пореден № по справката 3
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2003 
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – ИЛИЯ ЯНЕВ
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 75.310 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ.
Страни ЗАМЕНИТЕЛ 1 – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – ИЛИЯ ЯНЕВ
ЗАМЕНИТЕЛ 2 – АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
Имот Самостоятелен обект в сграда, апартамент, площ по док. – 156.100 кв.м., гр.София.

 

 

 1. Участие в НПО и други организации: Няма данни.

 

 1. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия: Неустановена принадлежност.

Източник: Предложение за член на КЗК, внесено на 03.06.2016 г. в Народно събрание с включена автобиография и други документи от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев, Румен Гечев, Петър Кънев, Георги Свиленски, Стоян Мирчев – ПГ „БСП лява България”. www.comdos.bg

 

ДРУГИ

 1. Номинирана от: Народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев, Румен Гечев, Петър Кънев, Георги Свиленски, Стоян Мирчев – ПГ „БСП лява България”.
 2. Публична анкета към кандидатите за длъжността: отговорите на въпросите се намират в Раздел Документи.
 3. Комуникационен дневник

Черновата на публично представяне бе изпратенa на АННА ЯНЕВА  за преглед и коментар на 17.06.2016 г. На 20.06.2016 г. госпожа Янева изпрати своето съгласие за публикуване на профила, заедно с приложения: Декларация на кандидата за имотно състояние и Отговор на въпросите от публична анкета на БИПИ.

 1. В медиите

 

Връзка към публикация Медия, дата, автор
   

Колко полезен беше този пост?

Маркирайте звезда, за да гласувате.

Среден резултат 0 / 5. Брой гласове: 0

Няма гласове до момента! Бъди първият гласувал!